Wyposażenie

Wyposażenie należące do Katedry Hodowli i Użytkowania Koni

Katedra dysponuje: