Kształcenie kadry

Zakończone przewody habilitacyjne

 1. Janczarek I.: Obiektywizacja metod oceny skoków luzem młodych ogierów półkrwi, 2011.
 2. Strzelec K.: Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania., 2014

Zakończone przewody doktorskie

 1. Dr Izabela Wilk: Wpływ wybranych czynników na niektóre psychofizyczne właściwości koni wyścigowych wstępnie szkolonych metodami naturalnymi, 2015
  Promotor: Dr hab. Iwona Janczarek
 2. Dr inż. Marzena Cebera: Ocena stanu emocjonalnego koni arabskich czystej krwi w aspekcie ich dzielności wyścigowej., 2014
  Promotor: Dr hab. Iwona Janczarek
 3. Dr inż. Iwona Marchel: Ocena skątowania wybranych partii ciała ogierów w chodach podstawowych,. 2008.
  Promotor: Prof. dr hab. Marian Kaproń
 4. Dr inż. Elżbieta Wnuk: Przydatność kuców i małych koni do konkurencji skoków przez przeszkody., 2007.
  Promotor: Dr hab. Ryszard Kolstrung, prof. nadzw.UP
 5. Dr inż. Agnieszka Dudek: Genetyczna i fenotypowa analiza umaszczenia koni czystej krwi arabskiej., 2005.
  Promotor: Prof. dr hab. Anna Stachurska
 6. Dr inż. Elżbieta Czerniak: Hodowlana charakterystyka koni wielkopolskich zapisanych do kolejnych tomów księgi stadnej., 2005.
  Promotor: Prof. dr hab. Marian Kaproń
 7. Dr inż. Patrycja Bereznowska: Ocena wpływu eksploatacji koni i warunków rozgrywania rajdów długodystansowych na uzyskiwane wyniki., 2005.
  Promotor: Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
 8. Dr inż. Jakub Puchała: Analiza parametrów skoku konia przez wybrane przeszkody podczas konkursów hippicznych., 2005.
  Promotor: Dr hab. Ryszard Kolstrung, prof. nadzw.UP
 9. Dr inż. Jan Nogaj: Analiza antygenów erytrocytarnych w populacji kuców felińskich w porównaniu z rasami wyjściowymi., 2002.
  Promotor: : Prof. dr hab. Anna Stachurska
 10. Dr inż. Krzysztof Bocian: Zootechniczna charakterystyka i ocena koni utrzymywanych w wybranych prywatnych ośrodkach hodowli i eksploatacji., 2001.
  Promotor: Prof. dr hab. Marian Kaproń
 11. Dr inż. Iwona Janczarek: Parametry oceny zaawansowania treningowego koni wyścigowych., 2001.
  Promotor: Prof. dr hab. Marian Kaproń
 12. Dr inż. Katarzyna Strzelec: Ocena poziomu wybranych wskaźników fizjologicznych w trakcie treningu i prób wyczynowych koni uczestniczących w rajdach długodystansowych., 2000.
  Promotor: Prof. dr hab. Marian Kaproń