Wykaz najważniejszych publikacji Katedry Hodowli i Użytkowania Koni

Podręczniki dydaktyczne

 1. Kolstrung R.: O potrzebie pielęgnacji kopyt koni. Polski Związek Hodowców Koni, 2014 broszura
 2. Kolstrung R.: Ułani, ułani malowane dzieci. Śpiewnik patriotyczny koniarzy. Polski Związek Hodowców Koni, 2014,
 3. Kolstrung R., Silmanowicz P., Stachurska A.: Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni. PWRiL, Warszawa, 2004.
 4. Pietrzak S.: Utrzymanie i żywienie koni. W: "Akademia Jeździecka" pod red. W. Pruchniewicza. Chaber, Warszawa: 71-87, 2003.
 5. Pietrzak S.: Cechy wpływające na użytkowanie koni. W: "Akademia Jeździecka" pod red. W. Pruchniewicza. Chaber, Warszawa: 41-70, 2003.
 6. Stachurska A.: Identyfikacja koni. WAR Lublin, 2002

2019

 1. Impact of the type of use of permanent grasslands areas in mountainous regions on the floristic diversity of habitats and animal welfare. [AUT.] WITOLD CHABUZ, MARIUSZ KULIK, [AUT. KORESP.] WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, [AUT.] PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, MARIANNA WARDA, MICHAŁ PLUTA, ANTONI LIPIEC, ANDRZEJ BOCHNIAK, JAN ZDULSKI. Glob. Ecol. Conserv. 2019 Vol. 19 Article number e00629, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.gecco.2019.e00629
 2. Serum amyloid A in equine health and disease. [AUT.] O. WITKOWSKA-PIŁASZEWICZ, M. ŻMIGRODZKA, A. WINNICKA, A. MIŚKIEWICZ, K. STRZELEC, [AUT. KORESP.] A. CYWIŃSKA. Equine Vet. J. 2019 Vol. 51. Issue 3 s. 293-298. DOI: 10.1111/evj.13062
 3. Cardiac activity and salivary cortisol concentration of leisure horses in response to the presence of an audience in the arena. [AUT.] IWONA JANCZAREK, [AUT. KORESP.] IZABELA WILK, [AUT.] ANNA STACHURSKA, LESZEK KRAKOWSKI, MARTA LISS. Journal of Veterinary Behavior. 2019 Vol. 29 s. 31-39, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jveb.2018.07.007
 4. Evaluation of multiple allergen simultaneous (sIgE) testing compared to intradermal testing in the etiological diagnosis of atopic dermatitis in horses. [AUT. KORESP.] PIOTR WILKOŁEK, [AUT.] MARCIN SZCZEPANIK, WIESŁAW SITKOWSKI, BEATA RODZIK, MICHAŁ PLUTA, IWONA TASZKUN, MARCIN GOŁYŃSKI. J. Vet. Sci. (Seoul.Print) 2019 Vol. 20, No. 6 s. 1-9, il. bibliogr. sum. e.60. DOI: 10.4142/jvs.2019.20.e60
 5. Foraging behavior patterns of Sseep and horses under a mixed species grazing system. [AUT.] KRZYSZTOF PATKOWSKI, MICHAŁ PLUTA, ANTONI LIPIEC, [AUT. KORESP.] MONIKA GREGUŁA-KANIA, [AUT.] TOMASZ M. GRUSZECKI. J. Appl. Anim. Welf. Sci. 2019 Vol. 22, Issue 4 s. 357-363, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1080/10888705.2018.1522505
 6. Exercise-induced changes in skin temperature and blood parameters in horses. [AUT. KORESP.] MARIA SOROKO, [AUT.] KINGA ŚPITALNIAK-BAJERSKA, DANIEL ZABORSKI, BŁAŻEJ POŹNIAK, KRZYSZTOF DUDEK, IWONA JANCZAREK. Archives of Animal Breeding - Arch. Tierz. 2019 Vol. 62 Issue 1 s. 205-213, il. bibliogr. sum. DOI: 10.5194/aab-62-205-2019
 7. A comparison of intradermal skin testing and serum insect allergen-specific IgEdetermination in horses with insect bite hypersensitivity from 2008 to 2016. [AUT. KORESP.] PIOTR WILKOŁEK, [AUT.] MARCIN SZCZEPANIK, WIESŁAW SITKOWSKI, ŁUKASZ ADAMEK, MICHAŁ PLUTA, IWONA TASZKUN, MARCIN GOŁYŃSKI. J. Equine Vet. Sci. (Print) 2019 Vol. 75 s. 65-68, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jevs.2019.01.007
 8. Plasma Apelin Concentration in Exercised Horses: Preliminary Study. [AUT.] WITOLD KĘDZIERSKI, ANNA CYWIŃSKA, TATIANA WAWAK, IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, [AUT. KORESP.] SYLWESTER KOWALIK. J. Equine Vet. Sci. (Print) 2019 Vol. 80 s. 16-19, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jevs.2019.06.012
 9. The aging phenomenon of horses with reference to human-horse relations. [AUT.] MARCJANNA WIŚNIEWSKA, [AUT. KORESP.] IWONA JANCZAREK, [AUT.] DARIUSZ PIWCZYŃSKI. J. Equine Vet. Sci. (Print) 2019 Vol. 73 s. 37-42, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jevs.2018.11.005
 10. Reakcje behawioralno-emocjonalne kuców podczas przyzwyczajania do nowego zadania: praca na bieżni mechanicznej(Behavioral and emotional reactions ponies during accustomed to a new task: work on treadmil). [AUT. KORESP.] IWONA JANCZAREK, [AUT.] IZABELA WILK, MARTA LISS, AGNIESZKA POMORSKA-ZNISZCZYŃSKA, ALICJA RAKOWSKA, ANDRZEJ BEREZNOWSKI, KARINA BRZOZOWSKA. Med. Weter. 2019 Vol. 75 nr 1 s. 35-40, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.5993
 11. Factors other than training that influence horse driving scores(Faktoren, die - abgesehen vom Training - die Leistung der Pferde bei Einzelfahrveranstaltungen beeinflussen). [AUT. KORESP.] A. STACHURSKA, [AUT.] M. LISS, D. PAWLAK. Pferdeheilkunde 2019 Vol. 35 Nr 2 s. 159-165, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21836/PEM20190209
 12. Ocena zachowań afiliacyjnych wśród klaczy. [AUT.] IWONA JANCZAREK, MARCJANNA WIŚNIEWSKA, IZABELA WILK, MARTA LISS, ELŻBIETA WNUK-PAWLAK, MARTA DYBCZYŃSKA. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2019, T. 15 nr 2 s. 49-58, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5068
 13. Analiza godzin zagrożenia życia koni geriatrycznych na podstawie obrazu HRV(An analysis of risk hours in geriatric horses according to HRV image). [AUT.] IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, ELŻBIETA WNUK-PAWLAK, KARINA BRZOZOWSKA, MARCJANNA WIŚNIEWSKA, ANNA WIŚNIEWSKA, MARTA DYBCZYŃSKA. W: Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska : LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Szczecin,18-20 września 2019 s. 118, bibliogr. [Szczecin 2019], [Wydawnictwo Uczelniane ZUT], 978-83-7663-283-4.
 14. Analiza stereotypii u koni(An analysis of stereotypies in horses). [AUT.] IWONA JANCZAREK, KATARZYNA STRZELEC, IZABELA WILK, ELŻBIETA WNUK-PAWLAK, MARTA DYBCZYŃSKA, KARINA BRZOZOWSKA, ANNA WIŚNIEWSKA. W: Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska : LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Szczecin,18-20 września 2019 s. 117, bibliogr. [Szczecin 2019], [Wydawnictwo Uczelniane ZUT], 978-83-7663-283-4.
 15. Analiza szaty roślinnej i dobrostanu zwierząt wypasanych w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. [AUT.] WITOLD CHABUZ, MARIUSZ KULIK, WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, MARIANNA WARDA, MICHAŁ PLUTA, ANTONI LIPIEC, ANDRZEJ BOCHNIAK, JAN ZDULSKI. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze : Książka streszczeń referatów i posterów, Zamość 22-24 maja 2019 s. 84. Lublin 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 978-83-7259-298-9.
 16. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ w Lublinie. [AUT.] IWONA JANCZAREK, W[IOLETTA] SAWICKA-ZUGAJ. Prz. Hod. 2019 R. 87 nr 1 s. 22-24.
 17. Mistrzostwa w Ośrodku Jeździeckim. [AUT.] MARTA LISS, MARTA DYBCZYŃSKA. Aktual. Uniw. Przyr. Lub. 2019 R.23 nr 4 (94) s. 28, il.
 18. Ocena poziomu stresu na podstawie stężenia kortyzolu w ślinie koni użytkowanych w Stołecznym Garnizonie Policji. [AUT.] AGATA ŚWIDERSKA, MARTYNA FRĄTCZAK. W: XVI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : VI Konferencja Doktorantów, Lublin, 8 kwietnia 2019 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 27. Lublin 2019, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego.
 19. Projekt oceny wpływu jeźdźca na konia, w zależności od stosowanego dosiadu w kłusie. [AUT.] MARTA DYBCZYŃSKA. W: XVI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : VI Konferencja Doktorantów, Lublin, 8 kwietnia 2019 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 70. Lublin 2019, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego. 20. Projekt optymalnej pielęgnacji podłoża boksów w stajni na podstawie obrazu termograficznego konia(A project on optimal upkeep of box base according to the horse's termographic imag). [AUT.] IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, ELŻBIETA WNUK-PAWLAK, KARINA BRZOZOWSKA, ANNA WIŚNIEWSKA, MARTA DYBCZYŃSKA. W: Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska : LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Szczecin,18-20 września 2019 s. 120, bibliogr. [Szczecin 2019], [Wydawnictwo Uczelniane ZUT], 978-83-7663-283-4.
 20. Projekt optymalnej pielęgnacji podłoża boksów w stajni na podstawie obrazu termograficznego konia. [AUT.] MAGDALENA ZAŁÓG, KARINA BRZOZOWSKA. W: XVI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : VI Konferencja Doktorantów, Lublin, 8 kwietnia 2019 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 37. Lublin 2019, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego.
 21. Projekt sposobu oceny odczuć przyjaźni i koleżeństwa wśród koni. [AUT.] KAROLINA LEWKOWICZ, KARINA BRZOZOWSKA, ADRIANNA ŁASICA. W: XVI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : VI Konferencja Doktorantów, Lublin, 8 kwietnia 2019 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 93. Lublin 2019, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego.
 22. Próba określenia zależności pomiędzy funkcjonalną budową ciała koni a ich wynikami w dyscyplinie ujeżdżenia. [AUT.] ANGELIKA ZAPAŁA, PRZEMYSŁAW WÓJCIK. W: XVI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : VI Konferencja Doktorantów, Lublin, 8 kwietnia 2019 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 26. Lublin 2019, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego.
 23. Przypadek przykurczu scięgnowo-stawowego skrajnego stopnia u źrebaka - próba terapii. [AUT.] BEATA NOWICKA, PIOTR SILMANOWICZ, MARTA LIS. W: 4th Conference "Current approach to health and diseases in animals and humans", 19-20.09.2019 Lublin III.O.4, 75-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. [Lublin 2019], [b.w.].
 24. Wpływ dolewu pełnej krwi angielskiej na reakcję obronną koni półkrwi podczas zagrożenia atakiem drapieżnika(Effect of thoroughbred ancestor impact on the defensive reaction in halfbred horses during threat of a pedator attack). [AUT.] IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, KATARZYNA STRZELEC, ELŻBIETA WNUK-PAWLAK, ANNA WIŚNIEWSKA, MARTA DYBCZYŃSKA, KARINA BRZOZOWSKA. W: Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska : LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Szczecin,18-20 września 2019 s. 119, bibliogr. [Szczecin 2019], [Wydawnictwo Uczelniane ZUT], 978-83-7663-283-4.
 25. Wspomaganie diety koni geriatrycznych za pomocą dodatków smakowych do owsa. [AUT.] MARTA LISS. W: XVI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : VI Konferencja Doktorantów, Lublin, 8 kwietnia 2019 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 168. Lublin 2019, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego.
 26. XXXIII Zjazd Naukowy PTZ w Lublinie : Sekcja Chowu i Hodowli Koni. [AUT.] IWONA JANCZAREK, GRAŻYNA POLAK. Prz. Hod. 2019 R. 87 nr 1 s. 27-28.

2018

 1. Emotional excitability and behaviour of horses in response to stroking various regions of the body. [AUT.] IWONA JANCZAREK, [AUT. KORESP.] ANNA STACHURSKA, [AUT.] IZABELA WILK, LESZEK KRAKOWSKI, MONIKA PRZETACZNIK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, IZABELA KUNA-BRONIOWSKA. Anim. Sci. J. 2018 Vol. 89 Issue 11 s. 1599-1608, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1111/asj.13104
 2. Allele frequencies in loci controlling coat colour in Polish Coldblood horses. [AUT.] ANNA STACHURSKA, [AUT. KORESP.] ANTONI BRODACKI, [AUT.] MARTA LISS. Czech J. Anim. Sci. (Print) 2018 Vol. 63 No. 11 s. 462-472, il. bibliogr.,sum. DOI: 0.17221/107/2018-CJAS
 3. Taste preferences of horses in relation to their breed and sex. [AUT.] IWONA JANCZAREK, [AUT. KORESP.] IZABELA WILK, [AUT.] SŁAWOMIR PIETRZAK, MARTA LISS, SYLWESTER TKACZYK. J. Equine Vet. Sci. (Print) 2018 Vol. 64 s. 59-64, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jevs.2018.02.010
 4. A pilot study into the utility of dynamic infrared thermography for measuring body surface temperature changes during treadmill exercise in horses. [AUT.] MARIA SOROKO, KEVIN HOWELL, KRZYSZTOF DUDEK, IZABELA WILK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, IWONA JANCZAREK. J. Equine Vet. Sci. (Print) 2018 Vol. 62 s. 44-46, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jevs.2017.12.010
 5. Effect of warm-up intensity on horse-rider dyad's performance in jumping(O efeito da intensidade do aquecimento sobre os resultados de um conjunto cavalo-cavaleiro em competiç?es de saltos). [AUT. KORESP.] ANNA STACHURSKA, [AUT.] IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, KATARZYNA JAWORSKA, MICHAŁ PLUTA, RYSZARD KOLSTRUNG. Ci?nc. Rural (Online) 2018 Vol.48 no2 s. 1-7, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1590/0103-8478cr20170638
 6. Racing speed of Thoroughbred horses at different phases of races in Poland. [AUT.] M. LISS, [AUT. KORESP.] I. WILK, [AUT.] S. TKACZYK, I. JANCZAREK. Pferdeheilkunde 2018 Vol. 34 Nr 5 s. 454-460, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21836/PEM20180507
 7. Coat cover hair density is a symptom of primitive horse adaptation to the environment. [AUT. KORESP.] A. STACHURSKA, [AUT.] M. PLUTA, M. WÓJCIK, Z. GIŻEJEWSKI, I. JANCZAREK, M. RÓŻAŃSKA-BOCZULA. Pferdeheilkunde 2018 Vol. 34 Nr 6 s. 550-556, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21836/PEM20180606
 8. Plasma visfatin response to the intensity of exercise and training in race-horses. [AUT. KORESP.] W. KĘDZIERSKI, [AUT.] I. JANCZAREK, I. WILK, M. STANISZEWSKA, S. KOWALIK. Pferdeheilkunde 2018 Vol. 34 Nr 6 s. 525-530, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21836/PEM20180603
 9. Ocena wizualno-behawioralna a stężenie kortyzolu i współczynniki wyścigowe koni arabskich czystej krwi(Visual and behavioral assessment versus cortisol level and racing performance in Purebred Arabian horses). [AUT. KORESP.] IWONA JANCZAREK, [AUT.] WITOLD KĘDZIERSKI, IZABELA WILK, KARINA BRZOZOWSKA, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA. Med. Weter. 2018 Vol. 74 nr 2 s. 104-109, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.6058
 10. Physiological changes of the horse musculoskeletal system during physiological effort measured by infrared thermography. [AUT.] MARIA SOROKO, KEVIN HOVELL, KRZYSZTOF DUDEK, IZABELA WILK, IWONA JANCZAREK. W: VipIMAGE 2017: Proceedings of the VI ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing Porto, Portugal, October 18-20, 2017. Editor / Jo?o Manuel R.S. Tavares,R.M. Natal Porto 2018, Springer, s. 1011-1014, il. bibliogr. sum, 978-3-319-68194-8. DOI: 10.1007/978-3-319-68195-5_111
 11. Charakterystyka koni fryzyjskich i ich utrzymania w wybranych ośrodkach na terenie Polski. [AUT.] KATARZYNA STRZELEC, IZABELA WILK, JULIA WOJTYCZKA, IWONA JANCZAREK, ALICJA RAKOWSKA. Wiad. Zootech. 2018 R. 56 Nr 1 s. 15-22, il. bibliogr. sum.
 12. Projekt oceny wydolności ruchowej koni w ruchu luzem i pod jeźdźcem. [AUT.] IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, MARCJANNA WIŚNIEWSKA, KARINA BRZOZOWSKA, AGATA KOZIOŁ. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2018 Vol.36 Issue 1 s. 45-56, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.24326/jasbbx.2018.1.4
 13. Ocena efektywności odwrażliwiania kuców na nowe obiekty. [AUT.] IZABELA WILK, MARCJANNA WIŚNIEWSKA, SYLWESTER TKACZYK, IWONA JANCZAREK, KARINA BRZOZOWSKA, DARIUSZ PIWCZYŃSKI. Prz. Hod. 2018 R. 86 nr 3 s. 25-28, il. bibliogr. sum.OA po 2 miesiącach.
 14. Endoskopia dynamiczna górnych dróg oddechowych u koni. [AUT.] ALICJA RAKOWSKA, ANDRZEJ BEREZNOWSKI, PRZEMYSŁAW DZIEKAN, KAMIL GÓRSKI, KATARZYNA STRZELEC. Życie Wet. 2018 Vol. 93 nr 3 s. 164-167, il. bibliogr. sum.
 15. Pobieranie próbek pasz do badań urzędowych. [AUT.] ZBIGNIEW OSIŃSKI, MICHAŁ PLUTA, KRZYSZTOF KWIATEK. Pasze Przem. 2018 R. 27 Nr 1 s. 37-47, il. bibliogr. streszcz. sum.
 16. Wpływ hydroterapii na powierzchniową temperaturę koni po wysiłku podczas ciepłej i chłodnej pogody w porze letniej. [AUT.] MARTA LISS, KOSTIANTYN VASIUKOV, IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, SYLWESTER TKACZYK. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19-21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 254, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 17. XXXII Zjazd Naukowy PTZ w Poznaniu : Sekcja Chowu i Hodowli Koni. [AUT.] IWONA JANCZAREK. Prz. Hod. 2018 R. 86 nr 1 s. 29-30, il. bibliogr. sum.OA po 2 miesiącach.
 18. Projekt oceny bonitacyjnej koni przedstawionych za pomocą różnych wizji artystycznych: analiza rzeźby i malarstwa. [AUT.] KLAUDIA METTO, MARTA LISS, KLAUDIA BRZOZOWSKA. W: XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : V Konferencja Doktorantów, Lublin, 17 kwietnia 2018 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 101, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 19. Zawody w skokach. [AUT.] MARTA LISS. Aktual. Uniw. Przyr. Lub. 2018 R.22 nr 4 (88) s. 27, il.
 20. Wpływ sposobu użytkowania górskich trwałych użytków zielonych na różnorodność florystyczną siedlisk i dobrostan zwierząt. [AUT.] WITOLD CHABUZ, MARIUSZ KULIK, WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, MARIANNA WARDA, MICHAŁ PLUTA, ANTONI LIPIEC, ANDRZEJ BOCHNIAK. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19-21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 13, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 21. Polskie konie najlepsze we Francji. [AUT.] SŁAWOMIR PIETRZAK. Hodowca Jeździec 2018 R.16 Nr 1 (56) s. 40-41, il.
 22. Projekt tablicy do opisu powierzchniowej temperatury ciała koni po wysiłku fizycznym. [AUT.] SYLWIA KUŚMIERZ. W: XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : V Konferencja Doktorantów, Lublin, 17 kwietnia 2018 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 6, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 23. Mistrzostwa polski w ujeżdżaniu - posumowanie. [AUT.] SŁAWOMIR PIETRZAK. Hodowca Jeździec 2018 R.16 Nr 1 (56) s. 122-123, il.
 24. Czynniki wpływające na występowanie morzysk u koni. [AUT.] HANNA NOWICKA, KAROLINA WENGERSKA, ALINA WORONOWA. W: XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : V Konferencja Doktorantów, Lublin, 17 kwietnia 2018 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 88, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 25. Struktura genetyczna populacji polskich koni zimnokrwistych pod względem genów umaszczenia. [AUT.] ANNA STACHURSKA, ANTONI BRODACKI, MARTA LISS. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19-21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 133, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 26. Projekt oceny stopnia natężenia wysiłku koni wyścigowych na podstawie parametrów HRV. [AUT.] SYLWESTER TKACZYK, MARTA LISS, IZABELA WILK. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19-21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 258, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 27. Zmiany dobowej aktywności autonomicznego układu nerwowego koni małopolskich i kuców felińskich. [AUT.] IZABELA WILK, MARTA LISS, SYLWESTER TKACZYK. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19-21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 137, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 28. Użytkowanie rozpłodowe ogierów konika polskiego w stadzie rezerwatowym Roztoczańskiego Parku Narodowego w latach 1982-2017. [AUT.] MICHAŁ PLUTA, ANGELIKA CIEŚLA, ZBIGNIEW OSIŃSKI, MARIUSZ WÓJCIK. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19-21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 127, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 29. Konie srebrne. [AUT.] ANNA STACHURSKA, HENRIETTE SMIT-ARRIENS, ANNE PHAFF USSING. Hodowca Jeździec 2018 R.16 Nr 1 (56) s. 50-52, il.
 30. When do horses die?. [AUT.] IZABELA WILK, MARCJANNA WIŚNIEWSKA. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19-21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 260, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 31. Częstość występowania różnego rodzaju morzysk u koni na terenie aglomeracji lubelskiej. [AUT.] MARTA LISS, IZABELA WILK. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19-21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 122, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 32. Rodzaj nagrody wpływa na efektywność wykonywania zadań przez konie. [AUT.] I. WILK, I. JANCZAREK, W. KĘDZIERSKI. W: II Międzynarodowa Konferencja dotycząca Szkolenia Zwierząt: Metody Treningu Zwierząt, Książka abstraktów, Warszawa, 16- 18 listopada 2018 = Animal Training Methods, Book of abstracts, Warsaw, 16-18th November 2018 s. 60, Tytuł i tekst równolegle w języku angielskim. [Warszawa 2018], [b. wyd].
 33. Dobre praktyki w żywieniu koni. [AUT.] MICHAŁ PLUTA. Pasze Przem. 2018 R. 27 Nr 2 s. 109.
 34. Analiza techniki rozgrywania gonitw płaskich na podstawie prędkości koni pełnej krwi angielskiej na poszczególnych odcinkach toru. [AUT.] SYLWESTER TKACZYK. W: XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : V Konferencja Doktorantów, Lublin, 17 kwietnia 2018 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 111, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 35. Suplementacja pyłkiem pszczelim wpływa na wybrane wskaźniki krwi koni geriatrycznych. [AUT.] WITOLD KĘDZIERSKI, IWONA JANCZAREK, SYLWESTER KOWALIK, MONIKA FRANCZYK, ŁUKASZ CHROBAK, GRZEGORZ BORSUK. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19-21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 119, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 36. Podkuwanie zło konieczne. [AUT.] RYSZARD KOLSTRUNG. Hodowca Jeździec 2018 R.16 Nr 1 (56) s. 142-146, il.
 37. Zachowanie i reakcja emocjonalna koników polskich podczas zagrożenia atakiem drapieżnika. [AUT.] MARTA LISS, IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, MICHAŁ PLUTA. W: XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : V Konferencja Doktorantów, Lublin, 17 kwietnia 2018 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 138, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 38. Najczęstsze problemy zdrowotne koni geriatrycznych. [AUT.] MARCJANNA WIŚNIEWSKA, IWONA JANCZAREK. W: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego : LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Konferencja Międzynarodowa. Streszczenia, Lublin, 19-21 września 2018 r. / Redakcja merytoryczna Marek Babicz s. 138, Tytuł równolegle w języku angielskim. Lublin 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

2017

 1. Leisure riding horses: research topics versus the needs of stakeholders. [AUT.] IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK. Anim. Sci. J. 2017 Vol. 88 Issue 7 s. 953-958, il. bibliogr. sum
 2. Length of winter coat in horses depending on husbandry conditions. [AUT.] KRZYSZTOF BOCIAN, KATARZYNA STRZELEC, IWONA JANCZAREK, ZYGMUNT JABŁECKI, RYSZARD KOLSTRUNG. Anim. Sci. J. 2017 Vol. 88 Issue 2 339-346, il. bibliogr. sum
 3. The effect of relaxing massage on heart rate and heart rate variability in Purebred Arabian racehorses. [AUT.] SYLWESTER KOWALIK, IWONA JANCZAREK, WITOLD KĘDZIERSKI, ANNA STACHURSKA, IZABELA WILK. Anim. Sci. J. 2017 Vol. 88 Issue 4 669-677, il. bibliogr. sum
 4. Comparison of effects of different relaxing massage frequencies and different music hours on reducing stress level in race horses. [AUT.] WITOLD KĘDZIERSKI, IWONA JANCZAREK, ANNA STACHURSKA, IZABELA WILK.J. Equine Vet. Sci. (Print) 2017 Vol. 53 100-107, il. bibliogr. sum
 5. Offtrack training ameliorates emotional excitability in purebred Arabian racehorses. [AUT.] IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, WITOLD KĘDZIERSKI, ANNA STACHURSKA, SYLWESTER KOWALIK. Can. J. Anim. Sci. 2017 Vol. 97 Issue 1 42-50, il. bibliogr. sum
 6. Mycological profile of the integumentary system in Felin ponies. [AUT.] PAWEŁ RÓŻAŃSKI, MICHAŁ PLUTA, DOROTA RÓŻAŃSKA.Ann. Anim. Sci. 2017 Vol.17 Issue 4 s. 1019-1028, il. bibliogr. sum
 7. Serum amyloid A protein (SAA), haptoglobin (Hp) and selected hematological and biochemical parameters in wild mares before and after parturition. [AUT.] LESZEK KRAKOWSKI, PRZEMYSŁAW BARTOSZEK, IZABELA KRAKOWSKA, P. OLCHA, TOMASZ PIECH, ANNA STACHURSKA, PIOTR BRODZKI. Pol. J. Vet. Sci. 2017 Vol. 20 Nr 2 s. 299-305, il. bibliogr. sum
 8. Seroprevalence of Coxiella burnetii among domestic ruminants and horses in Poland. [AUT.] MONIKA SZYMAŃSKA-CZERWIŃSKA, A. JODEŁKO, MICHAŁ PLUTA, SYLWESTER KOWALIK, K. NIEMCZUK.Acta Virol. (Engl. ed.,Tlačené vyd.) 2017 Vol. 61 No. 3 s. 369-371, il. bibliogr. sum
 9. Correlations between body dimensions of young trotters and motion parameters and racing performance. [AUT.] IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, KATARZYNA STRZELEC.Pferdeheilkunde 2017 Vol. 33 Nr 2 139-145, il. bibliogr. sum
 10. Massage or music meant to be relaxing, result in lowering salivary. [AUT.] WITOLD KĘDZIERSKI, IWONA JANCZAREK, ANNA STACHURSKA, IZABELA WILK. Pferdeheilkunde 2017 Vol. 33 Nr 2 146-151, il. bibliogr. sum
 11. Preliminary study on the design of a training status indicator for eventing horses. [AUT.] IZABELA WILK, IWONA JANCZAREK, KARINA BRZOZOWSKA. Pferdeheilkunde 2017 Vol. 33 Nr 5 s. 466-471, il. bibliogr. sum
 12. Pierwsza reakcja częstości skurczów serca koni na różne rodzaje muzyki w stajni. [AUT.] ANNA STACHURSKA, JADWIGA ŚNIADEK, IWONA JANCZAREK.Med. Weter. 2017 Vol. 73 Nr 8 500-504, il. bibliogr. sum
 13. Scoring system modification of chosen elements in saddle variant of polish konik horse performance test = Modyfikacja sposobu punktacji wybranych elementów wierzchowego wariantu próby dzielności koników polskich. [AUT.] IWONA JANCZAREK, MICHAŁ PLUTA, ADRIANNA PASZKOWSKA.Acta Sci. Pol. Zootech. 2017 Vol.16 nr (3) s. 11-18, il. bibliogr. streszcz. sum
 14. Analiza efektów odczulania koni metodą naturalną - projekt oceny. [AUT.] IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, AGATA ŚWIDERSKA, MONIKA PRZETACZNIK, KARINA BRZOZOWSKA, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA.Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2017 Vol. 35 nr 1 43-54, il. bibliogr.,sum. streszcz
 15. Analiza popularności i kierunków rozwoju polskiej woltyżerki. [AUT.] MICHAŁ PLUTA, IWONA JANCZAREK, MARTA TRZPIL.Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2017 Vol.35 Issue 3 s. 15-24, il. bibliogr. streszcz. sum
 16. Analiza porównawcza wyników próby dzielności ogierów śląskich - nowe podejście. [AUT.] ZUZANNA TKACZYK, IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, MONIKA PRZETACZNIK, KARINA BRZOZOWSKA.Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2017 Vol. 25 nr 2 s. 41-53, il. bibliogr. sum. streszcz
 17. Pochodzenie, hodowla i użytkowanie koników polskich. [AUT.] IWONA JANCZAREK, MICHAŁ PLUTA, ADRIANNA PASZKOWSKA.Prz. Hod. 2017 R. 85 nr 4 6-10, il. bibliogr. sum.OA po 2 miesiącach
 18. Preferencje pokarmowe koniowatych. [AUT.] MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, MARTA LISS, IZABELA WILK, IWONA JANCZAREK.Prz. Hod. 2017 R. 85 nr 4 21-23, il. bibliogr. sum.OA po 2 miesiącach
 19. Schorzenia ortopedyczne koni wyścigowych i sportowych. [AUT.] KATARZYNA STRZELEC, MARTA LISS, K JAROSZYŃSKA, IWONA JANCZAREK, KRZYSZTOF GÓRSKI.Prz. Hod. 2017 R. 85 nr 4 16-21, il. bibliogr. sum.OA po 2 miesiącach
 20. Stężenie kortyzolu w ślinie koni i jeźdźców startujących w dyscyplinie skoków przez przeszkody. [AUT.] KATARZYNA STRZELEC, MARTA GARDEŁA, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, ALICJA RAKOWSKA.Prz. Hod. 2017 R. 85 nr 3 14-16, il. bibliogr. sum.OA po 2 miesiącach
 21. Dlaczego obcinamy koniom kopyta. [AUT.] RYSZARD KOLSTRUNG.Hodowca Jeździec 2017 R.15 Nr 4 (55) s. 94-98, il
 22. Historyczne ME Seniorów w WKKW. [AUT.] SŁAWOMIR PIETRZAK. Hodowca Jeździec 2017 R.15 Nr 4 (55) s. 74-79, il
 23. Ile koń może unieść?. [AUT.] MONIKA PRZETACZNIK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, KARINA BRZOZOWSKA, MAGDALENA ADAMUS, ADRIANNA PASZKOWSKA. XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych na temat "Środowisko-Zwierzę-Produkt", IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Lublin, 4 kwietnia 2017 r. 33. [Lublin], Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, [2017]
 24. Influence of sex and breed of horses on their taste preferences. [AUT.] MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK.W: VIII International Scientific Agriculture Symposium : Agrosym 2017. Book of abstracts, Jahorina, October 05-08 2017 / Editor Dušan Kovačević s. 1160. East Sarajevo 2017, [b. wyd.], 978- 99976-632-9-0
 25. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ w Warszawie : Sekcja Chowu i Hodowli Koni. [AUT.] IWONA JANCZAREK. Prz. Hod. 2017 R. 85 nr 1 30-31, OA po 2 miesiącach
 26. Maść srokatotobiano. [AUT.] ANNA STACHURSKA, ANASTAZJA IWANOWSKA. Hodowca Jeździec 2017 R.15 Nr 4 (55) s. 24-25, il
 27. Mistrzowie na koniach. [AUT.] MARTA LISS, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA. Aktual. Uniw. Przyr. Lub. 2017 R.21 nr 2 (82) 16-17, il
 28. Modification of assessment method of polish konik horses during performance test. [AUT.] IZABELA WILK, IWONA JANCZAREK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA.W: VIII International Scientific Agriculture Symposium : Agrosym 2017. Book of abstracts, Jahorina, October 05-08 2017 / Editor Dušan Kovačević s. 1161. East Sarajevo 2017, [b. wyd.], 978-99976-632-9-0
 29. Modyfikacja systemu ocen koników polskich podczas próby dzielności. [AUT.] ADRIANNA PASZKOWSKA, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, KLAUDIA METTO.XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych na temat "Środowisko-Zwierzę-Produkt", IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Lublin, 4 kwietnia 2017 r. 107. [Lublin], Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, [2017]
 30. Nagradzanie koni - potrzeba czy konieczność. [AUT.] KATARZYNA KUBIEC, KARINA BRZOZOWSKA.XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych na temat "Środowisko-Zwierzę-Produkt", IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Lublin, 4 kwietnia 2017 r. 110. [Lublin], Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, [2017]
 31. Nasi magistrowie. [AUT.] IWONA JANCZAREK. Hodowca Jeździec 2017 R.15 Nr 3 (54) 110-113, il
 32. Naturalne i niekonwencjonalne metody wspomagania treningu koni = Natural and non-conventional methods of supporting horse training. [AUT.] IWONA JANCZAREK.W: Animal Training Methods - Metody Treningu Zwierząt. I Międzynarodowa Konferencja dotycząca Szkolenia Zwierząt. Książka abstraktów - Book of abstract, Warszawa 18-19 listopada 2017. s. 64-69, bibliogr.,tekst równolegle w języku angielskim. [Warszawa 2017], [b. wyd.]
 33. Ocena stanu psychofizycznego a stężenie kortyzolu i wskaźniki wyścigowe koni arabskich czystej krwi. [AUT.] MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, KARINA BRZOZOWSKA, MARTA DYBCZYŃSKA.XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych na temat "Środowisko-Zwierzę-Produkt", IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Lublin, 4 kwietnia 2017 r. 40. [Lublin], Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, [2017]
 34. Ocena uzdolnień ludzi do przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych dla koni. [AUT.] MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, JOANNA POPEK.IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017: Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Lublin, 18-19 marca 2017 r.Abstrakty / Redakcja: Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg 257-258. Lublin, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017, 978-83-65272-51-5
 35. Ocena uzdolnień ludzi do przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych dla koni. [AUT.] MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, JOANNA POPEK, IZABELA WILK.W: Nauki rolnicze i przyrodnicze - wybrane zagadnienia / redakcja : Mirosław Szala, Kamil Maciąg Lublin 2017, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o, s. 166-181, il. bibliogr, 978-83-65598-76-9
 36. O kopyta trzeba dbać. [AUT.] RYSZARD KOLSTRUNG. Hodowca Jeździec 2017 R.15 Nr 3 (54) 90-94, il
 37. Pracowity dwusetny rok. [AUT.] SŁAWOMIR PIETRZAK, EWA JAKUBOWSKA. Hodowca Jeździec 2017 R.15 Nr 3 (54) 6-9, il
 38. Reakcje behawioralno-emocjonalne koni podczas przyzwyczajania do pracy na bieżni mechanicznej. [AUT.] MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, MAGDALENA ADAMUS, MONIKA PRZETACZNIK, ADRIANNA PASZKOWSKA.XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych na temat "Środowisko-Zwierzę-Produkt", IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Lublin, 4 kwietnia 2017 r. 39. [Lublin], Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, [2017]
 39. Różnorodność maści ogierów zimnokrwistych. [AUT.] MARTA LISS.XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych na temat "Środowisko-Zwierzę-Produkt", IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Lublin, 4 kwietnia 2017 r. 187. [Lublin], Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, [2017]
 40. Skuteczność różnych wariantów termoterapii podczas odprowadzania ciepła z organizmu koni. [AUT.] MARTA LISS, IWONA JANCZAREK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA.W : LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego : Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt, Poznań 20-22 września 2017 / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu s. 115, Tytuł równoległy w języku angielskim. [Poznań 2017], [b.wyd.], 978-83-903017-6-8
 41. Szampańskie maści koni. [AUT.] ANNA STACHURSKA, PHILIP SPONENBERG. Hodowca Jeździec 2017 R.15 Nr 4 (55) s. 21-23, il
 42. Wpływ publiczności na pobudliwość emocjonalną i stres koni rekreacyjnych podczas użytkowania. [AUT.] IZABELA WILK, IWONA JANCZAREK, MARTA LISS.W : LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego : Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt, Poznań 20-22 września 2017 / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu s. 135, Tytuł równoległy w języku angielskim. [Poznań 2017], [b.wyd.], 978-83-903017-6-8
 43. Wysiłkowe zmiany fizjologiczno-behawioralne a dzielność wyścigowa koni arabskich czystej krwi. [AUT.] MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, MAŁGORZATA WÓJTOWICZ, IZABELA WILK, MONIKA PRZETACZNIK.W: Hodowla zwierząt i weterynaria / [Red. nauk. Monika Panfil] Poznań, Młodzi Naukowcy, 122-130, il. bibliogr. streszcz, 978-83-65677-72-3
 44. Zmiany temperatury powierzchni ciała konia w czasie wysiłku fizycznego. [AUT.] MARIA SOROKO, KEVIN HOWELL, KRZYSZTOF DUDEK, IZABELA WILK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, IWONA JANCZAREK.W : LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego : Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt, Poznań 20-22 września 2017 / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu s. 130, Tytuł równoległy w języku angielskim. [Poznań 2017], [b.wyd.], 978-83-903017-6-8

2016

 1. Can releasing racehorses to paddocks be beneficial? Heart rate analysis - preliminary study. [AUT.] IWONA JANCZAREK, WITOLD KĘDZIERSKI, ANNA STACHURSKA, IZABELA WILK.Ann. Anim. Sci. 2016 Vol.16 Issue 1 87-97, il. bibliogr. sum
 2. Effect of some factors on performance value assessment of stallions during performance tests. [AUT.] SŁAWOMIR PIETRZAK, TOMASZ PRÓCHNIAK, KATARZYNA KOZAK-JUREK, ANGELIKA ZAPAŁA. Ann. Anim. Sci. 2016 Vol.16 Issue 4 1175-1184, il. bibliogr. sum
 3. Influence of horse breed on transepidermal water loss. [AUT.] MARCIN SZCZEPANIK, PIOTR WILKOŁEK, ŁUKASZ ADAMEK, MICHAŁ PLUTA, MARCIN GOŁYŃSKI, WIESŁAW SITKOWSKI, GRZEGORZ KALISZ, IWONA TASZKUN, ZBIGNIEW POMORSKI. Pol. J. Vet. Sci. 2016 Vol. 19 No. 4 859-864, il. bibliogr. sum
 4. Autonomic nervous system activity in purebred Arabian horses evaluated according to the low frequency and high frequency spectrum versus racing performance. [AUT.] IWONA JANCZAREK, WITOLD KĘDZIERSKI, ANNA STACHURSKA, IZABELA WILK, RYSZARD KOLSTRUNG, KATARZYNA STRZELEC. Acta Vet. Brno 2016 Vol. 85 No 4 355-362, il. bibliogr. sum
 5. Effects of transportation procedures on salivary and plasma cortisol concentrations in cold - blood horses. [AUT.] WITOLD KĘDZIERSKI, ZBIGNIEW BEŁKOT, IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK. Pferdeheilkunde 2016 Vol. 32 Nr 5 491-495, il. bibliogr. sum
 6. Występowanie różnych zachowań i pobudliwość emocjonalna roczniaków koni pełnej krwi angielskiej trenowanych metodami naturalnymi. [AUT.] IWONA JANCZAREK, ANNA STACHURSKA, IZABELA WILK, WITOLD KĘDZIERSKI. Med. Weter. 2016 Vol. 72 Nr 6 389-392, il. bibliogr. sum
 7. Sheep and horse grazing in large-scale protection area and its positive impact on chemical and biological soil properties. [AUT.] BARBARA FUTA, KRZYSZTOF PATKOWSKI, ELŻBIETA JOLANTA BIELIŃSKA, TOMASZ M. GRUSZECKI, MICHAŁ PLUTA, MARIUSZ KULIK, SZYMON CHMIELEWSKI. Pol. J. Soil Sci. 2016 Vol. 49 No. 2 111-122, il. bibliogr. streszcz. sum
 8. Assessment of reproduction and productivity indices of mares of Polish Konik horses breed in the Roztocze National Park stud farm during 1996-2015. [AUT.] MICHAŁ PLUTA, MAGDALENA POPIOŁEK-PYRZ. Acta Sci. Pol. Zootech. 2016 Vol. 15, nr (3) 97-110, il. bibliogr. streszcz. sum
 9. Genetic and phenotypic characteristics of Polish Konik horses maintained in the reserve and stable system in Central-Eastern Poland. [AUT.] MICHAŁ PLUTA, ZBIGNIEW OSIŃSKI, ANGELIKA CIEŚLA, RYSZARD KOLSTRUNG. Acta Sci. Pol. Zootech. 2016 nr 15 (2) 59-76, il. bibliogr. streszcz. sum
 10. Time of lying in the horse with regard to its sex and system of management. [AUT.] ANNA STACHURSKA, NATALIA KOWALSKA, RYSZARD KOLSTRUNG, MICHAŁ PLUTA. Acta Sci. Pol. Zootech. 2016 nr 15 (2) 77-86, il. bibliogr. streszcz. sum
 11. Parametry zmienności rytmu serca koni wyścigowych podczas wysiłku o różnym natężeniu. [AUT.] IWONA JANCZAREK, KATARZYNA STRZELEC, ZYGMUNT JABŁECKI, IZABELA WILK, SYLWESTER TKACZYK. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2016 Vol. 34 nr 2 1-11, il. bibliogr.,sum. streszcz
 12. Próba określenia przydatności koni do rekreacji na podstawie oceny jeźdźców i obserwacji wybranych zachowań stajennych. [AUT.] KAROLINA SARZYŃSKA, MONIKA PRZETACZNIK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, IZABELA WILK, IWONA JANCZAREK. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EE Zootech. 2016 Vol. 34 nr 3 1-16, il. bibliogr.,sum. streszcz
 13. Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb żywieniowych koni na podstawowe składniki pokarmowe przy stosowaniu tradycyjnych pasz pobieranych przez zwierzęta w systemie ad libitum (do woli). [AUT.] MICHAŁ PLUTA, ZBIGNIEW OSIŃSKI. Pasze Przem. 2013 R. 25 Nr 1 13-18, il. bibliogr. streszcz. sum
 14. Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb żywieniowych koni na podstawowe składniki pokarmowe przy stosowaniu tradycyjnych pasz pobieranych przez zwierzęta w systemie ad libitum (do woli). [AUT.] MICHAŁ PLUTA, ZBIGNIEW OSIŃSKI. Pasze Przem. 2016 R. 25 Nr 1 13-18, il. bibliogr. streszcz. sum
 15. Wpływ dodatku drożdży piwnych do pasz dla koni na ogólny stan zdrowia tych zwierząt oraz uzyskiwanie korzystniejszych parametrów hematologicznych i biochemicznych krwi na przykładzie badań kuców felińskich. [AUT.] MICHAŁ PLUTA, JAN MARCZUK, KRZYSZTOF LUTNICKI, RYSZARD KOLSTRUNG, ZBIGNIEW OSIŃSKI. Pasze Przem. 2016 R. 25 Nr 1 19-24, il. bibliogr. streszcz. sum
 16. Wpływ dodatku magnezu na fizjologiczne parametry i koncentrację uwagi u koni rekreacyjnych podczas testu sprawnościowego. [AUT.] MICHAŁ PLUTA, ZBIGNIEW OSIŃSKI, JERZY LECHOWSKI. Pasze Przem. 2016 R. 25 Nr 1 29-32, il. bibliogr. streszcz. sum
 17. Wpływ dodatku witaminy C do pasz na parametry fizjologiczne oraz koncentrację uwagi u koni rekreacyjnych na przykładzie testów sprawnościowych. [AUT.] MICHAŁ PLUTA, ZBIGNIEW OSIŃSKI, JERZY LECHOWSKI. Pasze Przem. 2016 R. 25 Nr 1 25-28, il. bibliogr. streszcz. sum
 18. Wytyczne techniczne do badań rejestracyjnych weterynaryjnych produktów leczniczych oraz dodatków paszowych na podstawie wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz przewodników Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). [AUT.] ZBIGNIEW OSIŃSKI, EWA KOWALCZYK, Z. SIERADZKI, KRZYSZTOF KWIATEK, E. PATYRA, MICHAŁ PLUTA. Pasze Przem. 2016 R. 25 Nr 1 48-55, il. bibliogr. streszcz. sum
 19. Częstość stosowania muzykoterapii i masażu w optymalizacji procesu relaksacyjnego wyścigowych koni arabskich czystej krwi. [AUT.] ANNA STACHURSKA, IWONA JANCZAREK, WITOLD KĘDZIERSKI, IZABELA WILK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA. LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku. Warszawa 21-23 września 2016 r. 144, Tytuł równoległy w języku angielskim. [Warszawa], [b. wyd.], [2016]
 20. Czy przydatność rekreacyjną koni można ocenić na podstawie wybranych zachowań stajennych?. [AUT.] IZABELA WILK, IWONA JANCZAREK, MONIKA PRZETACZNIK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA. LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku. Warszawa 21-23 września 2016 r. 149, Tytuł równoległy w języku angielskim. [Warszawa], [b. wyd.], [2016]
 21. Differentiating horse walk and trot on the basis of inertial motion capture. [AUT.] PIOTR KOPNIAK, KRZYSZTOF BOCIAN. Human System Interactions (HSI), 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) 270-276, il. bibliogr. sum. artcle number: 7529643. Portsmouth, IEEE, 978-1-5090-1729-4
 22. Genetyczne zróżnicowanie linii żeńskich konika polskiego. [AUT.] TOMASZ SZWACZKOWSKI, MONIKA GREGUŁA-KANIA, ANNA STACHURSKA, ALICJA BOROWSKA, ZBIGNIEW JAWORSKI, TOMASZ M. GRUSZECKI.LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku. Warszawa 21-23 września 2016 r. 145, Tytuł równoległy w języku angielskim. [Warszawa], [b. wyd.], [2016]
 23. Klucz do identyfikacji. [AUT.] ANNA STACHURSKA. Hodowca Jeździec 2016 R.14 Nr 1 (48) 46-47, il
 24. Muzyka i masaż relaksacyjny w stajniach wyścigowych. [AUT.] WITOLD KĘDZIERSKI, IWONA JANCZAREK, ANNA STACHURSKA, IZABELA WILK. Hodowca Jeździec 2016 R.14 Nr 1 (48) 100-101, il. bibliogr
 25. Preferencje pokarmowe koni a ich typ rasowy i płeć. [AUT.] IWONA JANCZAREK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, MONIKA PRZETACZNIK, IZABELA WILK.LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku. Warszawa 21-23 września 2016 r. 122, Tytuł równoległy w języku angielskim. [Warszawa], [b. wyd.], [2016]
 26. Przydatność koni do rekreacji a preferencje jeźdźców. [AUT.] KAROLINA SARZYŃSKA, MONIKA PRZETACZNIK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA. Rolnictwo - żywność - zdrowie : Trzecie Forum Młodych Przyrodników, Lublin 21.05.2016 : program i streszczenia prac / [redakcja: Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat] 102. Lublin, Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych, 978-83-939764-3-0
 27. Reakcja behawioralna i parametry pracy serca koni w odpowiedzi na kontakt skóry z ręką człowieka. [AUT.] IWONA JANCZAREK, KATARZYNA STRZELEC, IZABELA WILK, MONIKA PRZETACZNIK.LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku. Warszawa 21-23 września 2016 r. 121, Tytuł równoległy w języku angielskim. [Warszawa], [b. wyd.], [2016]
 28. Studenckie i doktoranckie konferencje naukowe. [AUT.] SŁAWOMIR PIETRZAK.nAktual. Uniw. Przyr. Lub. 2016 R. 20 nr 2 (78) 22, il
 29. Ułani, ułani malowane dzieci. Śpiewnik patriotyczny koniarzy / zebrał Ryszard Kolstrung. [OPRAC.] RYSZARD KOLSTRUNG.W:. Warszawa, Polski Związek Hodowców Koni, 3-99
 30. Warunki atmosferyczne a zachowania pastwiskowe owiec i koni podczas wspólnego wypasu. [AUT.] KRZYSZTOF PATKOWSKI, MICHAŁ PLUTA, ANTONI LIPIEC, TOMASZ M. GRUSZECKI.LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku. Warszawa 21-23 września 2016 r. 103, Tytuł równoległy w języku angielskim. [Warszawa], [b. wyd.], [2016]
 31. Wysiłkowe zmiany fizjologiczno-behawioralne, a dzielność wyścigowa koni arabskich czystej krwi. [AUT.] MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, MAŁGORZATA WÓJTOWICZ, IZABELA WILK, MONIKA PRZETACZNIK. Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016. Materiały konferencyjne - jesień. Część trzecia - Lublin I / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny 125. Poznań, Młodzi Naukowcy, 978-83-65677-13-6
 32. XIII Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego i Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody. [AUT.] IWONA JANCZAREK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA.Aktual. Uniw. Przyr. Lub. 2016 R.20 nr 3(79) 28, il

2015

 1. Janczarek, I., Wilk, I., Zalewska, E., Bocian, K.: Correlations between the behavior of recreational horses, the physiological parameters and summer atmospheric conditions. Animal Science Journal 86(7), 721-728, 2015. DOI: 10.1111/asj.12343
 2. Wilk, I., Janczarek, I.: Relationship between behavior and cardiac response to round pen training. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 10(3), 231-236, 2015. DOI:10.1016/j.jveb.2015.01.001
 3. Wilk, I., Kędzierski, W., Stachurska, A., Janczarek, I. Are results of Crib Opening Test connected with efficacy of training horses in a round-pen?. Applied Animal Behaviour Science, 166, 89-97, 2015. DOI:10.1016/j.applanim.2015.02.003
 4. Stachurska A., Jansen P.: Crypto-tobiano horses in Hucul breed. Czech Journal of Animal Science 60(1), 1-9, 2015. DOI: 10.17221/7905-CJAS
 5. Stachurska A., Robovsky J., Bocian K., Janczarek I.: Changes of Coat Cover in primitive Horses Living on a Reserve. Journal of Animal Science, 93 (3), 1411-1417, 2015. DOI: 10.2527/jas2014-8668
 6. Stachurska, A., Janczarek, I., Wilk, I., Kędzierski, W. (2015). Does Music Influence Emotional State in Race Horses?. Journal of Equine Veterinary Science, 35, 650-656, 2015. DOI: 10.1016/j.jevs.2015.06.008
 7. Łojek J., Pluta M., Cieśla A., Domachowska A., Przybyłowicz N., Łojek A. (2015). Conformation analysis of horses used in equine-assisted activities at Polish hippotherapeutic center. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 14(2), 121-134, 2015.

 

2014

 1. Stachurska A., Nogaj A., Brodacki A., Nogaj J., Batkowska J.: Genetic distances between horse breeds in Poland, estimated according to blood protein polymorphism. Czech Journal of Animal Science, 59 (6), 257–267, 2014.
 2. Kaproń M., Janczarek I., Danielewicz A.: Selected performance parameters of Polish half-blooded mares. Animal Science Papers and Reports, 32 (2), 131-142, 2014.
 3. Kędzierski, W., Wilk, I., Janczarek, I.: Physiological response to the first saddling and first mounting of horses: comparison of two sympathetic training methods. Animal Science Papers and Reports, 32 (3), 219-228, 2014.
 4. Kędzierski W., Cywińska A., Strzelec K., Kowalik S.: Changes in salivary and plasma cortisol levels in Purebred Arabian horses during race and training session. Animal Science Journal, 85 (3), 313-317, 2014.
 5. Janczarek I., Stachurska A., Wilk I.: Which horses are most susceptible to the initial natural training?. Annals of Animal Science, 14 (3), 637–648, 2014.
 6. Wilkołek P.M., Pomorski Z.J.H., Szczepanik M.P., Adamek Ł., Pluta M., Taszkun I., Gołyński M., Rozwód A., Sitkowski W.: Assessmet of serum levels of allergen-specific immunoglobulin E in different seasons and breeds in healthy horses. Polish Journal of Veterinary Sciences, 17 (2), 331 – 337, 2014.
 7. Pietrzak S, Próchniak T.: The evaluation of the value for sports purposes of warm blooded horse breeds in Poland for the show jumping discipline. Annals of Animal Science, 14 (3), 537-543, 2014.
 8. Wilk I., Janczarek I.: Sympathetic training method as a modern technique of Equus caballus training in harmony with the nature and the welfare of the species. Medycyna Weterynaryjna, 70 (2), 94 – 97, 2014.
 9. Pluta M., Osiński Z.: Variability of heart rate in primitive horses and their relatives as an indicator of stress level, behavioural conduct towards humans and adaptation to living in wild. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 58, 495 – 501, 2014.
 10. Strzelec K: Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania. Rozprawa habilitacyjna 1-88, 2014.
 11. Pietrzak S., Maciaszczyk A., Pluta M.: Comparison of horse scores obtained in show jumping in national and international competitions in Poland. Annales UMCS, section EE, XXXII (3), 20-28, 2014.
 12. Wilk, I., Janczarek I., Bocian, K.: Correlations between equine heart rate and behaviour parameters at threshold moments of natural training. Annales UMCS, section EE, XXXII (1), 47-56, 2014.
   

2013

 1. Cywińska A, Szarska E, Degórski A., Guzera M., Górecka R., Strzelec K., Kowalik S., Schollenberger A., Winnicka A.: Blood phagocyte activity after race training session in Thoroughbred and Arabian horses. Research in Veterinary Science, 95 (2), 459-464, 2013. Dostępna na: www.elsevier.com/locate/rvsc.
 2. Janczarek I., Bereznowski A., Strzelec K.: The influence of selected factors and sport results of endurance horses on their saliva cortisol concentration. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16 (3), 533-541, 2013.
 3. Janczarek I., Kędzierski W. Stachurska A., Wilk I.: Emotional reactions of horses and trainers during natural method training. Annals of Animal Science, 13 (2), 263-273, 2013.
 4. Janczarek I., Stachurska A., Kędzierski W., Wilk I.: Responses of horses of various breeds to a sympathetic training method. Journal of Equine Veterinary Science, 33 (10) 794-801, 2013.
 5. Janczarek I., Stachurska A., Wilk I.: Correlation between kinematic parameters of the free jumping horse in the first approach stride. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A Animal Science, 63 (2), 57-67, 2013. DOI:10.1080/09064702.2013.785584.
 6. Kędzierski W., Pluta M.; The welfare of young Polish Konik horses subjected to agricultural workload. Journal of Applied Animal Welfare Science, 16 (1), 35-46, 2013.
 7. Kolstrung R., Stachurska A., Pięta M., Silmanowicz P., Ussing A. P.: Hoof wall angulation in the horse. Medycyna Weterynaryjna, 69 (3), 181-186, 2013.
 8. Kędzierski W., Strzelec K., Cywińska A., Kowalik S.: Salivary cortisol concentration in exercised Thoroughbred horses. Journal of Equine Veterinary Science, 33 (11), 1106-1109, 2013.
 9. Strzelec K., Kędzierski W., Bereznowski A., Janczarek I., Bocian K., Radosz M.: Salivary cortisol levels in horses and their riders during three-day-events. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 57, 237-241, 2013.
 10. Szczepanik M.P., Wilkołek P.M., Pluta M., Adamek Ł.R., Gołyński M., Pomorski Z.J.H., Sitkowski W.: The examination of biophysical skin parameters (transepidermal water loss, skin hydration and pH value) in different body regions in Polish ponies. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16 (4), 741-747, 2013.
 11. Janczarek I., Wilk I., Bocian K.: Evaluation of jumping ability of half-bred mares by means of the measurable method. Annales UMCS, sectio EE Zootechnica, XXXI (2), 12-22, 2013.
 12. Kaproń M., Stachurska A., Słomiany J.: 6.1. Potomek tarpana - konik polski. W 6. "Pierwotne rasy zwierząt hodowlanych w Parku" w Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek. Pod red. Reszel R., Grądziel T., Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, 181-192, 2013.
 13. Kolstrung R., Gut S.: Effectiveness of reproductive utilization of Hucul mares in Poland. Annales UMCS, sectio EE Zootechnica, XXXI (1), 22-33, 2013.
 14. Pietrzak S., Próchniak T., Osińska K.: The influence of certain factors on the results obtained by horses classified in show jumping ranks of International Federation for Equestrian Sports. Annales UMCS, sectio EE Zootechnica, XXXI (2), 49-55, 2013.
 15. Pietrzak S., Próchniak T., Osińska K.: The influence of certain factors on the results obtained by horses classified in dressage ranks of International Federation for Equestrian Sports. Annales UMCS, sectio EE Zootechnica, XXXI (3), 27-33, 2013.
 16. Pietrzak S., Próchniak T., Osińska K.: The influence of certain factors on the results obtained by horses classified in eventing ranks of International Federation for Equestrian Sports. Annales UMCS, sectio EE Zootechnica, XXXI (3), 34-39, 2013.
 17. Pluta M., Kolstrung R., Słomiany J.; The effect of age and some environmental agents on physiological parameters of Polish Konik horses during the harrowing. Annales UMCS, sectio EE Zootechnica, XXXI (3), 40-52, 2013.
 18. Pluta M., Patkowski K., Gasińska B., Bryczek E.: Behaviour and interactions in and between herds of Polish Konik horse and Uhruska sheep during mixed-species grazing practice. Annales UMCS, sectio EE Zootechnica, XXXI (1), 49-58, 2013.
 19. Stachurska A., Kolstrung R., Janczarek I., Strzelec K.: Ocena pokrojowych, biomechanicznych, psychicznych i fizjologicznych cech koni. Przegląd Hodowlany, 3, 27-29, 2013.
 20. Stachurska A., Pięta M., Kloc A., Bocian K., Cebera M.: Behavioural response to the toy in adult horses of various breeds, sexes and ages. Annales UMCS, sectio EE Zootechnica XXXI (4), 61-67, 2013.
 21. Wilk I., Janczarek I., Klimek B.: A project of the method for assessing horse suitability for leisure riding. Annales UMCS, sectio EE Zootechnica, XXXI (3), 53-64, 2013.

2012

 1. Bocian K., Litwinowicz J.: Analysis of show jumping on the seat and the approach type. Part I. Annales UMCS, sec. EE, 30 (3), 1 - 9, 2012.
 2. Bocian K., Strzelec K., Litwinowicz J.: Analysis of the show jumping according to the type of seat and the way of driving into the obstacle. Part II. Annales UMCS, sec. EE, 30 (3), 10 - 23, 2012.
 3. Janczarek I., Wilk I., Bocian K.: Analysis of different horse breeds' approach to an obstacle. Annales UMCS, sec. EE, 30 (2), 9 - 20, 2012.
 4. Kędzierski W., Janczarek I., Stachurska A.: Emotional response of na?ve Purebred Arabian colts and fillies to sympathetic and traditional training methods. Journal of Equine Veterinary Science 32, 752-756, 2012
 5. Kolstrung R., Ciesielczuk K., Silimanowicz P.: Tempo przyrastania ścian kopyt koni małopolskich w sezonie wiosenno-letnim. Medycyna Weterynaryjna 7 (68), 422-426 2012.
 6. Pięta M., Stachurska A.: Conservation of animal genetic diversity in Poland. In: Biodiversity and regional development. Ed. Bojar W., Diniz F., Junkuszew A. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Dom Organizatora, Toruń, 89-113, 2012.
 7. Stachurska A., Phaff Ussing A.: White markings in horses. Medycyna Weterynaryjna 68 (2), 74-78, 2012.
 8. Stachurska A., Brodacki A., Grabowska J. Allele frequency in ASIP, MC1R, DUN, TOBIANO and GREY loci in Hucul horse population -Czech Journal of Animal Science, 57 (4), 178-186, 2012.
 9. Szczepanik M.P., Wilkołek P.M., Pluta M., Adamek Ł.R., Pomorski Z.J.H, 2012. The examination of biophysical parameters of skin (transepidermal water loss, skin hydration and pH value) in different body regions of ponies. Polish Journal of Veterinary Sciences, 15 (3), 553-559, 2012.

2011

 1. Bocian K., Strzelec K., Dziubińska P.: Results of para-dressage competition with regard to different levels of difficulties. Annales UMCS, XXIX (2), 1-10, 2011.
 2. Janczarek I., Kędzierski W.: Emotional response of young race horses to being transferred from a familiar to an unfamiliar environment. Animal Science Papers and Reports 29, 3, 205-212, 2011.
 3. Janczarek I., Kędzierski W.: Is it a good idea to train fillies and colts separately? Journal of Applied Animal Welfare Science 14(3), 211-219, 2011.
 4. Janczarek I., Kędzierski W.: Emotional response to novelty and to expectation of novelty in young race horses. Journal of Equine Veterinary Science 31(9), 549-554, 2011.
 5. Janczarek I., Wilk I., Bocian K.:Body conformation proportions of young half-bred stallions. Annales UMCS, XXIX (4), 56-67, 2011.
 6. Janczarek I.: Obiektywizacja metod oceny skoków luzem młodych ogierów półkrwi. Rozprawy naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z. 352, 2011.
 7. Pluta M. : Parental perceptions of the effect of child participation in hippotherapy programme on overall improvement of child mental and physical wellbeing. Annales UMCS, XXIX (4), 74-84, 2011.
 8. Stachurska A., Kolstrung R., Pięta M., Silmanowicz P.: Hoof size as related to body size in the horse (Equus caballus). Animal Science Papers and Reports 29 (3), 213-222, 2011.
 9. Stachurska A., Bartyzel K.: Judging dressage competition in the view of improving horse performance assessment. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, 61 (2), 92-102, 2011.
 10. Stachurska A., Wałkuska G., Cebera M., Jaworski Z., Chałabis-Mazurek A.: Heavy metal status of Polish Konik horses from stable-pasture and outdoor systems of maintenance in Mazurian environment. Journal of Elementology, 16 (4), 623-633, 2011.
 11. Strzelec K., Kankofer M., Pietrzak S.: Cortisol concentration in the saliva of horses subjected to different kinds of exercises. Acta Veterinaria Brno 2011, 80(1), 77-81, 2011.
 12. Zawieszenie żłobu - opis ochronny wzoru użytkowego nr W.120426 zgłoszony 17.10.2011[Aut.] IWONA JANCZAREK, Biuletyn Urzędu Patentowego 2012 nr 9(1000) z 23.04.2012 str. 34

2010

 1. Stachurska A., Pięta M., Phaff Ussing A., Kaproń A., Kwiecińska N.: Difficulty of cross-country obstacles for horses competing in Three Day Events. Applied Animal Behaviour Science, 2010, 123, 101-107.
 2. Kaproń M., Janczarek I., Grochowski W., Danielewicz A.: Współzależność między dwoma systemami bonitacji pokroju ogierów półkrwi a wynikami oficjalnych prób dzielności. Roczniki Naukowe Zootechniki, 2010, t. 37, z. 1., 13 - 31.
 3. Janczarek I., Próchniak T.: Malopolski horse breeding development in the light of its changes in the Lublin region. Annales UMCS, 2010, section EE, vol. 28 (4), 26 - 35.
 4. Janczarek I., Kędzierski W., Wilk I.: Pulse changeability of trotters depending on motion pace. Annales UMCS, 2010, section EE, vol. 28 (4), 17 - 25.
 5. Janczarek I., Bocian K., Wilk I.: Utilization of cardiac work indices for estimating free jumps of young half - bred stallions. Annales UMCS, 2010, section EE, vol. 28 (4), 8 - 16.
 6. Przenośny żłób dla zwierząt: opis ochronny wzoru użytkowego nr 117983 U1 zgłoszony 2009.02.05. [AUT.] ANNA STACHURSKA. Biul. Urz. Pat. 2010 Nr 17 (956), s. 27

2009

 1. Janczarek I., Zniszczyńska A.: Organization of horse-ride tourism in Lublin region in aspect of expectations of people taking advantage of that leisure form. Annales UMCS, EE XXVII (1), 2009.
 2. Janczarek I.: Connections between the heart rate and selected motor and biometric parameters in young half-bred stallions. Annales UMCS, EE XXVII (1), 2009.
 3. Janczarek I.: Przyszłość konia na wsi. Lubelskie Aktualności Rolnicze, 2 (222), 24-25, 2009.
 4. Kędzierski W., Janczarek I.: Sex - related effect of early training on stress in young trotters as expressed by heart rate. Animal Science Papers and Reports, 27 (1), 23-32, 2009.
 5. Pietrzak S., Maciaszczyk A., Augustyniak W.: Zastosowanie i wykorzystanie koni w agroturystyce wschodniej Polski. W: Koń w turystyce i rekreacji. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 37-44, 2009.
 6. Pietrzak S., Bocian K.: Określenie przydatności koni do celów hipoterapeutycznych na podstawie badań biomechaniki ich ruchu w stępie. W: Koń w turystyce i rekreacji. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 73-80, 2009.
 7. Pluta M.: Characteristics of the trunks of horses used for classic hippotherapy. Annales UMCS, EE XXVII (3), 1- 16, 2009.
 8. Pluta M.: Rekreacja - jeden z celów hipoterapii?. W: Koń w turystyce i rekreacji. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 63-72, 2009.
 9. Sawicki B., Pietrzak S.: Rola konia w rozwoju turystyki specjalistycznej uprawianej na obszarach wiejskich Lubelszczyzny. W: Koń w turystyce i rekreacji. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 9-18, 2009.
 10. Stachurska A., Pięta M., Brodacki A., Tomczyk P.: Occurrence and origin of flea-bitten pattern in grey Purebred Arabian Horses. 60 Zjazd EAAP w Barcelonie, 24-28.08.2009, Book of Abstracts 15, Wageningen Pers, Wageningen: 229, 2009.
 11. Stachurska A., Pięta M., Mączko A., Cebera M.: Zdolność uczenia się młodych koni i kuców. LXXIII Zjazd Naukowy PTZ w Szczecinie 17-19.09 Szczecin, 2009.
 12. Stachurska A., Wałkuska G., Chałabis-Mazurek A., Jaworski Z., Cebera M.: Heavy metal concentration in coat hair and hoof horn in stabled and reserve Polish Konik horses. Polish Journal of Veterinary Sciences, 12 (3), 369-377, 2009.

2008

 1. Kapica M., Kędzierski W., Kolstrung R., Pluta M..: Udział leptyny i greliny w regulacji metabolizmu lipidów w okresie okołoporodowym u klaczy rasy arabskiej i kuców Felińskich. Medycyna Weterynaryjna, 64: 427 - 430, 2008.
 2. Kolstrung R., Pierzchała A.: Pomiary parametrów ruchu koni z wykorzystaniem kamery cyfrowej. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 4(1): 147-153, 2008.
 3. Pluta M..: Hipporehabilitation at the Felin Experimental Farm of the Agricultural University in 2000-2006. Annales UMCS, sectio EE, vol. XXVI (2), Lublin, 1- 12, 2008.
 4. Stachurska A., Brodacki A.: Variation of gene frequencies in ASIP, MC1R and GREY loci in Thoroughbred horses. Livestock Science. 113(2-3): 163-168, 2008.
 5. Stachurska A., Kolstrung R., Pięta M., Silmanowicz P., Klimorowska A.: Differentiation between fore and hind hoof dimensions in the horse (Equus caballus). Archiv fur Tierzucht, Dummerstorf 51(6): 531-540, 2008.
 6. Stachurska A., Klimorowska A, Pluta M., Szota A.: Charakterystyka koni sprzedawanych na targach środkowo-wschodniej Polski. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 4(3): 153-162, 2008.
 7. Stachurska A., Wałkuska G., Chałabis-Mazurek A., Klimorowska A., Cebera M.: Zawartość metali ciężkich w sierści u stajennych i rezerwatowych koników polskich w zależności od sezonu żywienia. Konferencja naukowa "Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu", Lublin-Serpelice 11-12.09.2008. Materiały: 49, 2008.

2007

 1. Janczarek I., Marchel I.: Analiza zmian parametrów zaawansowania treningowego ogierów półkrwi podczas skoków przez przeszkody. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 3 (1): 37-48, 2007.
 2. Kędzierski W., Kowalik S., Janczarek I.: Wpływ treningu typu interwałowego i wytrzymałościowego na wielkość wybranych wskaźników krwi i częstość skurczów serca kłusaków. Medycyna Weterynaryjna, 63 (10), 2007.
 3. Stachurska A., Klimorowska A., Pięta M., Jaworski Z.: Coat hair thickness in Polish Konik horses. Annals of Animal Science, Supplement 1: 81-85, 2007.
 4. Stachurska A., Kolstrung R., Sasimowski E., Pięta M., Zaprawa M.: Twardość i sprężystość rogu kopytowego u koni. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 3 (4): 401-406, 2007.
 5. Stachurska A., Pięta M., Łojek J., Szulowska J.: Performance in racehorses of various colours. Livestock Science, 106 (2-3): 282-286, 2007.
 6. Stachurska A., Ussing A.P.: Coat colour versus performance in the horse (Equus caballus). Polish Journal of Natural Sciences, 22 (1): 43-49, 2007.

2006

 1. Janczarek I. Suska A. Marchel I.: Próba opracowania wskaźników oceny stopnia wytrenowania kłusaków. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2 (1): 41-51, 2006.
 2. Kaproń M, Janczarek I., Marchel I.: Introductory studies on links between biometric rates of growing trotters and parameters of their training advance on initial training stage. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Seria Animal Husbandry, 9 (3), www.ejpau.media.pl/volume9/issue3/art-20.html, 2006.
 3. Kaproń M, Janczarek I., Suska A., Marchel I.: Introductory research on relation between biometric rates of growing trotters and parameters of their movement capacity in initial training stage. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Seria Animal Husbandry, 9 (1), www.ejpau.media.pl/volume9/issue1/art-28.html, 2006.
 4. Kolstrung R.: Wskaźniki biometryczne kuców felińskich w wieku trzech lat. Annales UMCS, EE XXIV (35): 257-266, 2006.
 5. Kolstrung R., Strzelec K., Goleman M., Kułacka J., Pałys M., Piasecka I.: Parametry ruchu kuców felińskich w doświadczalnych próbach dzielności. Prace i Materiały Zootechniczne, 16: 111-124, 2006.
 6. Pietrzak S., Nowak P., Strzelec K.: Porównanie cech eksterieru i ruchu polskich i niemieckich klaczy spełniających warunki wpisu do księgi stadnej koni trakeńskich. Prace i Materiały Zootechniczne, 16: 149-155, 2006.
 7. Pietrzak S., Strzelec K., Krzyżanowski R., Nowak P.: Ocena predyspozycji ogierów różnych ras do różnych dyscyplin jeździeckich w świetle testu niezależnych jeźdźców. Prace i Materiały Zootechniczne, 16: 157-162, 2006.
 8. Pietrzak S., Baranowska A., Strzelec K., Bocian K.: Określenie parametrów skoków koni przez przeszkody typu stacjonata i okser przy użyciu komputerowej analizy obrazu. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2 (4): 23-34, 2006.
 9. Pluta M., Firlej I.: Określenie przydatności koników polskich do zajęć w hipoterapii na podstawie testów behawioralno-emocjonalnych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2 (1): 167-177, 2006.
 10. Stachurska A., Pięta M., Jaworski Z., Ussing A.P., Pluta M.: Factors that influence coat hair length in primitive horses (Equus caballus). Journal of Food, Agriculture and Environment, 4 (1): 215-219, 2006.
 11. Stachurska A., Pięta M., Niewczas J., Markowski W.: The freestyle dressage competition as a test of the horse’s performance. Equine Comparative Exercise Physiology, 3 (2): 93-100, 2006.
 12. Stachurska A., Pięta M.: Is there a relationship between coat colour, age and racing performance in horses? Annals of Animal Science, 6 (2): 249-255, 2006.
 13. Stachurska A., Pięta M., Jackowski M., Tarnawa-Wójciga A.: Difficulty of obstacles at Hucul Path - events for Hucul horses. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Seria Animal Husbandry, 9 (4), www.ejpau.media.pl/volume9/issue4/art-09.html, 2006.

2005

 1. Kaproń M., Janczarek I., Suska A.: Próba oceny współzależności między dwoma systemami bonitacji pokroju ogierów półkrwi a ilościowymi parametrami ich skoków pod jeźdźcem. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 1 (1): 45-56, 2005.
 2. Kolstrung R., Strzelec K., Goleman M., Pałys M.: Parametry ruchu kuców felińskich w wierzchowych próbach dzielności. Annales UMCS, EE XXIII (26): 189-199, 2005.
 3. Kolstrung R., Kułacka J., Piasecka I.: Parametry ruchu kuców felińskich w zaprzęgu w doświadczalnych próbach dzielności. Annales UMCS, EE XXIII (27): 201-210, 2005.
 4. Stachurska A., Brodacki A., Klimorowska A.: Struktura genetyczna populacji koni śląskich pod względem umaszczenia. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 1 (1): 63-72, 2005.

2004

 1. Kaproń M., Janczarek I., Grochowski W., Suska A., Marchel I.: Próba opracowania nowych formuł indeksów służących do oceny ruchowej wydolności ogierów półkrwi. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 72 (5): 107-117, 2004.
 2. Kaproń M., Kaproń H., Czerniak E., Kaproń B.: Próba oceny wpływu przyżyciowych cech koni poddanych ubojowi na wybrane poubojowe wskaźniki ich wartości rzeźnej. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 72 (5): 183 - 190, 2004.
 3. Kaproń M., Kaproń H., Czerniak E., Kaproń B.: Współzależność między przyżyciowymi wymiarami ciała koni poddanych ubojowi a ich poubojową wydajnością rzeźną. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 72 (5): 175-182, 2004.
 4. Lewczuk D., Szarska E., Pietrzak S.: An attempt at objectivisation the half-bred stallions performance test in Poland. Part I -8th mounth test. Animal Science Papers and Reports, 22 (3): 287-296, 2004.
 5. Lewczuk D., Szarska E., Strzelec K., Pietrzak S.: An attempt at objectivisation the half-bred stallions performance test in Poland. Part II - 100 days test. Animal Science Papers and Reports, 22 (4): 645-652, 2004.
 6. Pietrzak S., Bekiesz D., Cuber A.: Określenie wartości użytkowej różnych ras koni w poszczególnych dyscyplinach krajowego sportu jeździeckiego w latach 2001-2002. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 72 (5): 75-84, 2004.
 7. Pietrzak S., Strzelec K., Bocian K., Lewczuk D.: Współzależność jakości stylu wolnych skoków i wartości tętna wysiłkowego u młodych koni małopolskich. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 72 (5): 85-91, 2004.
 8. Pietrzak S., Strzelec K., Bekiesz D.: Wpływ wybranych reproduktorów w polskiej hodowli koni trakeńskich na jakość eksterieru i ruchu ich potomstwa. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 72 (5): 153-162, 2004.
 9. Podolak M., Kędzierski W., Janczarek I.: Wpływ intensywnego treningu na poziom wybranych parametrów biochemicznych krwi i liczbę tętna u koni rasy arabskiej. Medycyna Weterynaryjna, 60 (4), 2004.
 10. Stachurska A., Pięta M.: Factors influencing the horse’s results at central Polish Jumping Events. Annals of Animal Science, 4 (1): 5-13, 2004.
 11. Stachurska A., Pięta M., Jaworski Z., Ussing A. P., Bruśniak A., Florek M.: Colour Variation in Blue Dun Polish Konik and Biłgoraj Horses. Livestock Production Science, 90: 201-209, 2004.
 12. Stachurska A., Pięta M., Wnuk E.: Wpływ cech przeszkód na częstość błędów koni na zawodach ogólnopolskich w skokach. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica, 3 (1): 89-100, 2004.

2003

 1. Bocian K.: Zootechniczna charakterystyka i ocena koni utrzymywanych w wybranych prywatnych ośrodkach hodowli i eksploatacji. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, 18: 97-100, 2003.
 2. Kaproń M., Janczarek I.: Próba zastosowania "Indeksu Treningowego Konia Wyścigowego" do oceny stanu zaawansowania treningowego koni pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, 18: 211-214, 2003.
 3. Kaproń M., Janczarek I., Kaproń B., Czerniak E.: Genetyczne parametry wskaźników zaawansowania treningowego ogierów półkrwi. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 68: 109-115, 2003.
 4. Kaproń M., Janczarek I., Kaproń B., Czerniak E.: Genetyczne parametry tętna ogierów półkrwi trenowanych w ramach testu 100 dni. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 68: 117-122, 2003.
 5. Kaproń M., Janczarek I., Kaproń B., Czerniak E.: Genetyczne parametry wskaźników wydolności ruchowej ogierów półkrwi. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 68: 123-130, 2003.
 6. Kaproń M., Kaproń H., Litwińczuk A., Florek M., Sochacki S., Skałecki P.: Ocena powiązania między wymiarami przyżyciowymi i wybranymi wskaźnikami wartości rzeźnej koni różnych typów pochodzeniowych. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, 18: 71-74, 2003.
 7. Kaproń M., Kaproń H., Litwińczuk A., Florek M., Sochacki S., Skałecki P.: Wpływ wielkości różnic między wymiarami wybranych partii ciała na wskaźniki rzeźnej przydatności koni różnych typów pochodzeniowych. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, 18: 75-78, 2003.
 8. Kaproń M., Pluta M., Bartkowska E., Surtel K., Czerniak E.: Wpływ inbredu na zmienność tętna koni biłgorajskich i koników polskich utrzymywanych w ostojach leśno - pastwiskowych. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, 18: 215-218, 2003.
 9. Kaproń M., Zięba G., Czerniak E.: Próba zastosowania metody BLUP - model ojcowski do oceny wartości hodowlanej ogierów półkrwi. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 68: 143-149, 2003.
 10. Kaproń M., Zięba G., Janczarek I., Czerniak E., Kaproń B.: Genetyczne parametry biometrycznych wskaźników ogierów półkrwi, trenowanych w ramach testu 100-dni. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, 18: 147-150, 2003.
 11. Kolstrung R., Puchała J.: Kuce i małe konie w Zawodach Oficjalnych Ogólnopolskich w skokach przez przeszkody. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 68 (5): 253-264, 2003.
 12. Kolstrung R., Puchała J.: Ocena współzależności miedzy cechami pokrojowymi kuców sportowych a wynikami w Zawodach Oficjalnych Ogólnopolskich. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 68 (5): 265-282, 2003.
 13. Nogaj A., Nogaj J., Stachurska A.: Erythrocyte antigen polymorphism in Felin Pony population in comparison to initial breeds. Annals of Animal Science, 3 (2): 225-233, 2003.
 14. Pietrzak S., Bocian K., Korona M.: Wpływ niektórych wymiarów ciała kuców na ich przydatność do dyscypliny skoków przez przeszkody. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 68 (5): 295-300, 2003.
 15. Pietrzak S., Strzelec K., Kolstrung R.: Uwarunkowania pokroju i wartości użytkowej kuców z dolewem krwi koników polskich. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 68 (5): 151-157, 2003.
 16. Pietrzak S., Bocian K., Majewska A.: Porównanie cech eksterieru koni ujeżdżeniowych wyhodowanych w różnych krajach. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 68 (5): 283-293, 2003.
 17. Pietrzak S., Jędruch A., Nowak P.: Próba porównania aktualnej sytuacji w hodowli koni trakeńskich w Niemczech i wielkopolskich w Polsce. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, 18: 239-242, 2003.
 18. Stachurska A.: Umaszczenie myszate u koników polskich. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, 18: 181-184, 2003
 19. Stachurska A., Bruśniak A.: Struktura genetyczna polskiej populacji koni czystej krwi arabskiej pod względem umaszczenia. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 68 (5): 91-100, 2003.
 20. Stachurska A., Bruśniak A., Kolstrung R.: Frekwencja genów odpowiedzialnych za umaszczenie w populacji kuców felińskich. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, 30 (2): 245-251, 2003.
 21. Stachurska A., Brodacki A.: Selection of Polish Konik horses for coat colour and the ways to improve its effectiveness. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Seria Animal Husbandry, 6 (1), http://www.ejpau.media.pl/volume6/issue1/animal/art-04.html, 2003.
 22. Stachurska A., Brodacki A.: The issue of blue dun colour shade inheritance in the horse. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Seria Animal Husbandry, 6 (2), http://www.ejpau.media.pl/volume6/issue2/animal/art-02.html , 2003.
 23. Stachurska A., Pięta M.: Czynniki wpływające na częstość błędów popełnianych przez konie w konkursach skoków. Prace i Materiały Zootechniczne, 61: 61-69, 2003.
 24. Stachurska A., Zięba G., Pięta M., Brodacki A., Matuska J., Bruśniak A.: The issue of some bay colour character inheritance in Małopolski horses. Annales UMCS, EE 21: 351-357, 2003.

2002

 1. Stachurska A., Brodacki A., Sochaczewska M.: Dziedziczenie odcieni maści gniadej u koni. Roczniki Naukowe Zootechniki, 29 (1): 19-31, 2002.
 2. Stachurska A., Pięta M., Nesteruk E.: Which obstacles are most problematic for jumping horses? Applied Animal Behaviour Science, 77: 197-207, 2002.
 3. Stachurska A., Ussing A.P., Kolstrung R.: Tobiano and Leopard alleles in Felin Pony population. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Seria Animal Husbandry, 5 (1),http://www.ejpau.media.pl/volume5/issue1/animal/art-04.html, 2002.