Obsada personalna przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
w ramach Katedry Hodowli i Użytkowania Koni
w roku akademickim 2018/2019

KIERUNEK HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

Studia stacjonarne I stopnia

1. Podstawy woltyżerki dr hab. Michał Pluta prof. uczelni
2. Podstawy użytkowania koni dr hab. Katarzyna Strzelec prof. uczelni
3. Prawodawstwo w eksploatacji koni dr hab. Izabela Wilk
4. Wychów koni prof. dr hab. Anna Stachurska
5. Zasady wstępnego treningu koni dr hab. Katarzyna Strzelec prof. uczelni
6. Historia hodowli i użytkowania koni dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak
7. Pielęgnacja koni i podkownictwo prof. dr hab. Anna Stachurska
8. Rasy i pokrój dr hab. Iwona Janczarek prof. uczelni
9. Biomechanika konia dr hab. Iwona Janczarek prof. uczelni
10. Rozród koni prof. dr hab. Anna Stachurska
11. Hipoterapia dr hab. Michał Pluta prof. uczelni
12. Naturalne metody treningu koni dr hab. Izabela Wilk
13. Użytkowanie zaprzęgowe koni dr hab. Michał Pluta prof. uczelni
14. Hodowlane metody doskonalenia koni prof. dr hab. Anna Stachurska
15. Identyfikacja i dokumentacja prof. dr hab. Anna Stachurska
16. Medycyna sportowa w jeździectwie dr n. med. Anna Wieleba
17. Użytkowanie wyścigowe koni dr hab. Iwona Janczarek prof. uczelni
18. Infrastruktura i zarządzanie ośrodkami utrzymującymi konie dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak
19. Przepisy jeździeckich dyscyplin olimpijskich mgr Jarosław Wierzchowski
dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak


Studia stacjonarne II stopnia1. Fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni dr hab. Katarzyna Strzelec prof. uczelni
2. Organizacja imprez jeździeckich dr hab. Iwona Janczarek prof. uczelni
3. Geriatria koni dr hab. Izabela Wilk
4. Psychopedagogika i terapia konna dr hab. Michał Pluta prof. uczelni
5. Zasady specjalistycznego treningu koni dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak
6. Planowanie konnych szlaków turystycznych dr hab. Iwona Janczarek prof. uczelni
7. Agroturystyka dr hab. Iwona Janczarek prof. uczelni
8. Medyczne podstawy hipoterapii dr n. med. Grzegorz Kopacz
9. Technologie eksploatacji koni dr hab. Michał Pluta prof. uczelni
10. Koń w sztuce i literaturze dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak
11. Przepisy dyscyplin pozaolimpijskich dr hab. Katarzyna Strzelec prof. uczelni
12. Użytkowanie kłusaków dr hab. Iwona Janczarek prof. uczelni

Fakultety

Studia stacjonarne I stopnia - ścieżka wierzchowa

1. Teoria i praktyka dyscypliny skoki dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak
2. Teoria i praktyka dyscypliny ujeżdżenie dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak
3. Teoria i praktyka dyscypliny wkkw dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak
4. Metodologia instruktażu w nauce jazdy konnej dr hab. Katarzyna Strzelec prof. uczelni


Studia stacjonarne I stopnia - ścieżka wszechstronna1. Rekreacja i turystyka konna dr hab. Izabela Wilk
2. Użytkowanie koni w stylu western dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak
3. Zasady pracy z końmi trudnymi dr hab. Michał Pluta prof. uczelni
4. Teoria i praktyka dyscypliny rajdy długodystansowe dr hab. Katarzyna Strzelec prof. uczelni


Studia stacjonarne II stopnia - ścieżka wierzchowa1. Zaawansowane wyszkolenie jeździeckie dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak


Studia stacjonarne II stopnia - ścieżka wszechstronna1. Teoria i praktyka dyscypliny powożenie dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak


ERASMUS+1. Equestrian rules dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak
2. Horse identification and documentation prof. dr hab. Anna Stachurska
3. Recreation and tourism with horse use dr hab. Izabela Wilk
4. Theory and practice of jumping dr Elżbieta Wnuk _ Pawlak


ZOOTECHNIKA1. Chów i hodowla koni prof. dr hab. Anna Stachurska


TURYSTYKA I REKREACJASpecjalność _ Menadżer zdrowego stylu życia1. Hipoturystyka dr hab. Izabela Wilk


BEHAWIORYSTYKA1. Naturalne metody treningu koni dr hab. Izabela Wilk


AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA1. Fizyka i biomechanika dr hab. Iwona Janczarek prof. uczelni